18/2017/QĐST-DS
ngày 20/07/2017
 • 139
 • 183
 • T- P "Tranh chấp HĐ chuyển đổi và chuyển nhượng QSD đất"
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Không
 • 0
 • Bà Phan Thị T tranh chấp hợp đồng chuyển đổi và chuyển nhượng QSD đất với ông Đặng Ngọc P

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 20/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập