04/2017/QĐVDS-PT
ngày 24/10/2017
 • 773
 • 136
 • Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và tuyên hủy hợp đồng công chứng
 • Y/c tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • người yêu cầu bà Lương Thị Đ, bà Nguyễn Thị M, ông Nguyễn Công T1 và ông Nguyễn Công C yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất công chứng số 2761và 2762 cùng ngày 06 tháng 9 năm 2013, quyển số 01/2013 TP/CC - SCC/HĐGD của Văn phòng Công chứng B2 vô hiệu và tuyên hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất công chứng số 2761và 2762 cùng ngày 06 tháng 9 năm 2013, quyển số 01/2013 TP/CC - SCC/HĐGD của Văn phòng Công chứng B2

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 24/10/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập