17/2017/KDTM-ST
ngày 29/09/2017
 • 1780
 • 339
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn: Ông Cho Gun W . Địa chỉ: đường V, quận S, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn: Bà Nguyễn Hoàng A. Địa chỉ: đường N, quận H, thành phố Đà Nẵng, là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, theo giấy ủy quyền được lập ngày 09 tháng 8 năm 2016. Bị đơn: Công ty TC. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp T, Khu công nghiệp H, quận L, TP. Đà Nẵng. Người đại diện hợp pháp cho bị nguyên đơn: Ông Nguyễn Phúc T, sinh năm 1976, là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn, theo giấy ủy quyền được lập ngày 21 tháng 2 năm 2017. 3. Người làm chứng: Ông Lee Sung H. Địa chỉ: đường T, quận H, thành phố Đà Nẵng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 2
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/09/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập