02/2017
ngày 27/02/2017
 • 3087
 • 826
 • khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định thu hồi đất
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh và người khởi kiện ông Nguyễn Đức V

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 2
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/02/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng