14/2017/QĐST-DS
ngày 12/07/2017
 • 210
 • 400
 • Vợ chồng ông Trần Văn L khởi kiện ông Phan Xuân B
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
 • Không
 • 0
 • Vợ chồng ông Trần Văn L khởi kiện ông Phan Xuân B về "Đòi lại tài sản"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0