63
ngày 06/07/2017
 • 217
 • 270
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản
 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 • Không
 • 0
 • Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án giữa ông Trần Văn Đ và ông Trần A, bà Nguyễn Thị B

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 06/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập