150/2017/DS-PT
ngày 20/07/2017
 • 1048
 • 340
 • Ông Nguyễn Đ kiện bà Phan Thị L
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • hủy một phần bản án sơ thẩm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác