198
ngày 14/11/2018
 • 11270
 • 1389
 • tranh chấp di dời nhà trả lại đất
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện An phú, tỉnh An Giang
 • Không
 • 0
 • Do diện tích lấn chiếm 3,6 m2 nên không buộc tháo dỡ mà trả lại giá trị đất để đảm bảo việc thi hành án.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 241
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 14/11/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập