04
ngày 12/10/2017
 • 6
 • 8
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính
 • Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

 • Sơ thẩm
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • TAND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Không
 • 0
 • Lò Văn P bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Điện Biên áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục có thời hạn

 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 12/10/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập