150
ngày 03/07/2017
 • 185
 • 175
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 150/2017/QĐST-DS ngày 03-7-2017 hụi giữa Phan Thị L với Phạm Thị Mười M
 • Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 • Không
 • 0
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 150/2017/QĐST-DS ngày 03-7-2017 hụi giữa Phan Thị L với Phạm Thị Mười M

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 03/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập