10
ngày 10/10/2017
 • 139
 • 104
 • BHXH huyện Bố Trạch - CT TNHH xây dung Thành Son
 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Không
 • 0
 • Kiện đòi tiền nợ BHXH

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/10/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập