10
ngày 10/10/2017
 • 152
 • 120
 • BHXH huyện Bố Trạch - CT TNHH xây dung Thành Son
 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Không
 • 0
 • Kiện đòi tiền nợ BHXH

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/10/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật