24
ngày 01/07/2019
 • 132
 • 89
 • Lê Thị H - phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi (điều 151 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Lạng Sơn
 • Không
 • 0
 • Lê Thị H phạm tội mua bán người

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục