08
ngày 27/09/2017
 • 194
 • 62
 • Bà Hoàng Thị V yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu
 • Y/c tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 • Không
 • 0
 • Bà Hoàng Thị V yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng số 793, quyển sổ số 03 TP/CC-SCC ngày 12/3/2014 của Văn phòng Công chứng H vô hiệu.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 27/09/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập