04/2019/KDTM-PT
ngày 17/07/2019
 • 313
 • 164
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa Công ty Cổ phần L với Công ty TNHH V
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Hà Nam
 • Không
 • 0
 • Ngày 07/02/2013 và ngày 08/3/2013, Công ty Cổ phần L chuyển khoản cho Công ty TNHH V vay tổng số tiền là 2.000.000.000 đồng; ngày 20/5/2013 hai bên ký Hợp đồng số 24/HĐKT, tại khoản 6.5 Điều 6 của Hợp đồng hai bên thỏa thuận: “Bên A (L) tạm ứng cho bên B (V) số tiền 03 tỷ đồng, khoản tạm ứng này sẽ được đối trừ dần vào nghĩa vụ thanh toán của bên A trong thời gian 20 tháng, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thanh toán của bên A. Sau khi ký kết hợp đồng này, bên A sẽ tạm ứng cho bên B số tiền là 02 tỷ đồng. Khi bên B tập kết đầy đủ hệ thống thiết bị nghiền sàng tại mỏ đá S, bên A sẽ tạm ứng nốt cho bên B số tiền 01 tỷ đồng còn lại”. Nay Công ty Cổ phần L khởi kiện Công ty TNHH V phải trả số tiền 02 tỷ đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/07/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập