130
ngày 10/07/2017
 • 84
 • 86
 • Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyển Thanh Khải, Nguyễn Thị Muộn, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Phan Thị Thu Hồng- Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Thị Quẽn
 • Tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyển Thanh Khải, Nguyễn Thị Muộn, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Phan Thị Thu Hồng kiện Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Thị Quẽn

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập