153/2019/HS-ST
ngày 21/05/2019
 • 242
 • 122
 • Lê Duy H (Tổ chức sử dung trái phép chất ma túy) - phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (điều 255 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • Lê Duy H phạm tội Tổ chức sử dung trái phép chất ma túy

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết