02
ngày 12/03/2019
 • 28
 • 21
 • công ty HĐP - công ty ĐB
 • Tranh chấp về thăm dò, khai thác

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH MTV HĐP về việc kiện yêu cầu Công ty TNHH ĐB phải tiếp tục thực hiện hợp đồng khai thác khoáng sản đã ký kết ngày 10/5/2011, gia hạn thời gian khai thác mỏ cho Công ty TNHH MTV HĐP thêm 34 tháng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập