191
ngày 29/09/2017
 • 1094
 • 232
 • yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • ông H khởi kiện UBND xã T, với yêu cầu: 1. UBND xã T phải xin lỗi ông Trần Mạnh H công khai trước toàn thể nhân dân. 2. UBND xã T phải bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là 295.000.000 đồng, bao gồm: Bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm là 15 cây trụ rào bằng bê tông trị giá 2.000.000 đồng, bồi thường thu nhập thực tế bị mất và giảm sút là 90.000.000 đồng, bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại là 3.000.000 đồng (trong đó, tiền khám chữa bệnh theo biên lai là 622.685 đồng và 2.377.315 đồng là tiền chi phí đi lại để chữa bệnh); bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại là 50.000.000 đồng; bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại là 150.000.000 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/09/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập