38
ngày 06/09/2017
 • 235
 • 299
 • Bị cáo Nguyễn Thanh Đ - phạm tội vô ý làm chết người (điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Thanh Đ lái Kobe va chạm với người bị hại A

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết