12/HSST/2017
ngày 24/05/2017
 • 1335
 • 259
 • Bùi Văn C - phạm tội giết người (điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Hòa Bình
 • Không
 • 0
 • Bùi Văn C giết người

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 2
 • 1. Hình thức bố cục