03/2019/KDTM-PT
ngày 11/01/2019
 • 256
 • 119
 • Công ty TNHH Nhựa đường P - Tổng công ty xây dựng công trình GT
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Công ty TNHH Nhựa đường P - Tổng công ty xây dựng công trình GT

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/01/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập