10
ngày 18/04/2019
 • 123
 • 153
 • Đào Trọng N phạm tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm - phạm tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (điều 244 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Sơn La
 • Không
 • 0
 • Đào Trọng N phạm tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo điểm a khoản 2 Điều 244 BLHS

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 18/04/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập