02/2017/KDTM-ST
ngày 09/03/2017
 • 805
 • 202
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông tươi giữa công ty TNHH TY với công ty TNHH TH
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • Không
 • 0
 • Ngày 24 tháng 10 năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn TY (Công ty TY) có ký với công ty trách nhiệm hữu hạn TH (Công ty TH) hợp đồng số 30/HĐKT-11 về việc “Cung cấp bê tông tươi cho nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp”. Trong thời gian đầu hai bên thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết nhưng từ tháng 05/2012 công ty TH đã có nhiều vi phạm trong việc thanh toán tiền mua hàng nên công ty TY ngừng cung cấ p bê tông theo hợp đồng hai bên đã ký kết. Công ty TY nhiều lần yêu cầu thanh toán khoản nợ 201.815.000đ nhưng công ty TH không thực hiện. Do vậy, công ty TY yêu cầu Tòa án buộc công ty TH thanh toán 201.815.000đ tiền mua hàng theo hợp đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 09/03/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập