14/2017/HC-PT
ngày 20/07/2017
 • 558
 • 739
 • Khởi kiện Quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất, giữa ông Nguyễn Hoàng Y và Uỷ ban nhân dân thị xã L
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • Ngày 11/4/2013, UBND thị xã L ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất cho hộ ông Nguyễn Hoàng Y. Do cho rằng việc tính toán bồi thường, hỗ trợ của UBND thị xã L là vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lọi ích của mình, vợ chồng ông Y bà L khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định hành chính trên.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 20/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập