52/2019/HSPT
ngày 26/02/2019
 • 213
 • 160
 • Nguyễn Công Đ - phạm tội hiếp dâm (điều 141 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Chấp nhận một phần đơn kháng cáo về hình phạt của bị cáo Nguyễn Công Đ. Sửa bản án sơ thẩm hình sự số 82/2018/HS-ST ngày 28-11-2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Áp dụng khoản 1 Điều 141; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt: Nguyễn Công Đ 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/02/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập