28/2017QĐST-DS
ngày 11/07/2017
 • 166
 • 154
 • Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Phạm Thị L và Phạm Văn B
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Không
 • 0
 • Phạm Thị L, Phạm Văn D, Phạm Thị T yêu cầu Phạm Văn B chia di sản thừa kế của cha mẹ để lại.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0