154/2017/DS-PT
ngày 24/07/2017
 • 856
 • 250
 • Nguyễn Đồng X "Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất" Võ Hồng C
 • Tranh chấp đất đai

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Đồng X "Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất" Võ Hồng C

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác