20
ngày 24/01/2019
 • 189
 • 428
 • bị cáo Vương Lục Q phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điểm b, c khoản 2 Điều 146 BLHS - phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (điều 146 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
 • Không
 • 0
 • bị cáo Vương Lục Q phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điểm b, c khoản 2 Điều 146 BLHS

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 24/01/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập