51/2018/HSST
ngày 21/12/2018
 • 341
 • 368
 • Nguyễn Thị N và đồng phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho người chưa đủ 18 tuổi - phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (điều 255 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Thị N và đồng phạm tổ chức cho chị Triệu Thị Hoàng C là người chưa đủ 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/12/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập