294/2018/HS-PT
ngày 27/11/2018
 • 113
 • 53
 • Hồ Sỹ N - phạm tội vu khống (điều 156 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Sỹ N; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2018/HS-ST ngày 14/6/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 156, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Hồ Sỹ N 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 02 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/12/2017 đến ngày 12/02/2018. Giao bị cáo Hồ Sỹ N cho Uỷ ban nhân dân phường D, thành phố P, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục bị cáo; đồng thời gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường D trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/11/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập