103/2017/QĐST-DS
ngày 10/07/2017
 • 165
 • 345
 • Vụ án tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm giữa ông Nguyễn Xuân Q và ông Đồng Quốc V
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 • Không
 • 0
 • Công nhận sự thỏa thuận của ông Đồng Quốc V và bà Nguyễn Thị Hồng T đồng ý bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho ông Nguyễn Xuân Q số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập