07/2017/QĐST-DS
ngày 03/08/2017
 • 99
 • 80
 • Nguyễn Thị Như Diệu - Nguyễn Văn Tiến
 • Y/c tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Bà Nguyễn Thị Như Diệu yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Văn Tiến đã chết

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 03/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập