02
ngày 08/12/2016
 • 1166
 • 470
 • Bản án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Ông Ngô Đình G - Chủ doanh nghiệp tư nhân S kiện đòi ông Trần Nam A và bà Lê Thị P phải trả 1000 kg cà phê nhân quy chuẩn.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 08/12/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập