09/2017/QĐST-DS
ngày 28/07/2017
 • 192
 • 311
 • bà Hoàng Thị Thanh Hà đòi nợ bà lê Thị Hoàng Thuận
 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Không
 • 0
 • Bà Hoàng Thị Thanh Hà đòi nợ bà Lê Thị Hoàng Thuận

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác