16
ngày 26/10/2018
  • 86
  • 105
  • Lò Văn T - phạm tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (điều 157 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
  • Không
  • 0
  • Do nghi ngờ Bị hại dùng dao chém con trai bị cáo dẫn đến con trai bị cáo bị thương tích phải vào bệnh viện điều trị; bị cáo đã một mình bắt và trói bị hại vào gốc cây để bắt phải khai nhận

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0