73
ngày 11/08/2017
 • 199
 • 129
 • thế chấp quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
 • Không
 • 0
 • Anh Lê Văn C (Lê Văn H) và chị Đoàn Thị Nhật L thống nhất liên đới trả cho anh Đoàn Văn T (Đoàn Văn T) 56 (Năm mươi sáu) chỉ vàng 24kr, vàng thông thường lưu hành tại thị trường địa phương và 8.000.000 (Tám triệu) đồng trả một lần hạn chót vào ngày 30/8/2017.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 11/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập