20/2018/ KDTM-PT
ngày 09/11/2018
 • 558
 • 138
 • Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng về chuyển nhượng cổ phần giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với thành viên công ty
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn: Công ty T Hà Nội; địa chỉ: thành phố Hà Nội - Bị đơn: Ông Nguyễn Tiến P, bà Lưu Thị Tuyết M; địa chỉ: thành phố P, tỉnh Gia Lai; Bà Đỗ Thị Hồng T1; địa chỉ: thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Kim O: Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng về chuyển nhượng cổ phần giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với thành viên công ty

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 09/11/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập