271
ngày 24/10/2018
 • 584
 • 423
 • Tỏ chức đánh bạc - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 322 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND Q. Long Biên, TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thế L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt: Hoàng Thế L 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về UBND phường Thạch Bàn, quận LBiên, TP. Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác