02
ngày 22/08/2018
 • 119
 • 160
 • Lương Văn P - Công ty X "tranh chấp bảo hiểm xã hội"
 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Không
 • 0
 • Lương Văn P - Công ty X "tranh chấp bảo hiểm xã hội"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác