13
ngày 18/07/2017
 • 34
 • 18
 • Quyết định đình chỉ vụ án KDTM giữa công ty Đ với Công ty Q
 • Tranh chấp về thăm dò, khai thác

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Quyết định đình chỉ vụ án KDTM giữa công ty Đ với Công ty Q

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập