328/2018/HSPT
ngày 15/10/2018
  • 178
  • 160
  • Y W Hra và đồng bọn vi phạm quy định về khai thác bảo vệ lâm sản - phạm tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (điều 232 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Phúc thẩm
  • Hình sự
  • TAND tỉnh Đắk Lắk