25
ngày 20/07/2017
 • 153
 • 76
 • Ông Nguyễn Quốc Ái, bà Trần Thị Hai kiện đòi tài sản
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản về quyền sở hữu tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Quốc A, bà Trần Thị H kiện đòi tài sản đối với bà H'Đin M và bà Mlô H

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 20/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập