755/2018/QĐ-PQTT
ngày 12/06/2018
 • 14533
 • 6562
 • Đỗ Thị Mai T
 • Yêu cầu liên quan việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Yêu cầu huỷ toàn bộ nội dung Phán quyết Trọng tài số 75/17 HCM ngày 19/02/2018 của VIAC

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 12
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 12/06/2018
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập