757/2017/LĐ - PT
ngày 22/08/2017
 • 178
 • 108
 • Trần Thị Như D - Công ty V
 • Tranh chấp về quyền, lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương...

 • Phúc thẩm
 • Lao động
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Tổng Giám đốc ban hành Thông báo số 36/SST-TB 2014 ngày 05/7/2014; Chỉ thị số 38/SST-CT ngày 01/10/2014 về việc xử lý kỷ luật lao động, làm mất danh dự, uy tín, tinh thần của bà. Công ty không trả lương cho bà theo đúng mức quy định mà chỉ chuyển tạm ứng trong suốt thới gian từ tháng 4/2014 đến hết tháng 10/2015, không thanh toán cho bà tiền thưởng tháng 13/2014 và không thanh toán đủ tiền thưởng Tết dương lịch năm 2015

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/08/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập