71
ngày 11/08/2017
 • 119
 • 132
 • Tranh chấp dan sự Nguyên đơn Vương Kim Ng với bị đơn Phan Huỳnh Tr
 • Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp dan sự Nguyên đơn Vương Kim Ng với bị đơn Phan Huỳnh Tr

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 11/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập