1543
ngày 16/08/2017
 • 87
 • 64
 • Phạm Thị Hoàng A - Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển S
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản về quyền sở hữu tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Phạm Thị Hoàng A khởi kiện yêu cầu Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển S trả tiền còn chưa thanh toán

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 16/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập