05/2018/HS-ST
ngày 30/08/2018
 • 273
 • 238
 • Tăng Tấn Diọ và đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy iđịnh về khai thác, bảo vẹ rừng và lâm sản" - phạm tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (điều 232 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 • Không
 • 0
 • Tăng tấn Dịp và đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/08/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập