124/2018/KDTM-PT
ngày 22/08/2018
 • 589
 • 113
 • Tranh chấp giữa các thành viên của công ty về phần vốn góp và yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vô hiệu
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hồng C, sinh năm 1961, địa chỉ cư trú: thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi và ông Thang Văn H, sinh năm 1967; địa chỉ cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh. Bị đơn: Ông Huỳnh Đỗ D, sinh năm 1966; địa chỉ cư trú: Thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi. Tranh chấp giữa các thành viên của công ty về phần vốn góp và yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vô hiệu

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/08/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập