99/2017/DS-PT
ngày 06/09/2017
 • 495
 • 1361
 • Kiện đòi đất bị lấn chiếm.
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Đắk Lắk
 • Không
 • 0
 • Ông H bà Q khởi kiện ông S bà L lấn chiếm đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết