53
ngày 28/08/2017
 • 305
 • 316
 • Nguyễn Thị Kiêm P - Võ Hoàng D
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Châu Thành, tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Thị Kiêm P Tranh chấp quyền sử dụng đất Võ Hoàng D

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 28/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật